Krótkie opóźnienia w przetwarzaniu przelewów bankowych związane z końcem miesiąca.

Informacje

Ponieważ jest pierwszy dzień miesiąca, spodziewamy się większej ilości transakcji niż w standardowy dzień roboczy. Nie przewidujemy, aby miało to wpływ na Państwa biznes, ale niektórzy klienci mogą doświadczyć krótkich opóźnień w operacjach finansowych.

Zespoły techniczne Elavon będą monitorować proces przetwarzania wypłat środków przez cały dzień. W przypadku jakichkolwiek opóźnień, które mogłyby wpłynąć na Państwa działalność, poinformujemy o tym za pomocą e-maila i będziemy na bieżąco informować o wszelkich zmianach.

Z wyrazami szacunku,
Obsługa klienta Elavon.

Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Elavon.
Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825, kapitał zakładowy Elavon Financial Services Designated Activity Company 6.400.001,00 euro. Elavon Financial Services DAC prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Elavon Merchant Services i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii.
Elavon Financial Services DAC. Spółka zarejestrowana w Irlandii w Urzędzie Rejestrowym. Odpowiedzialność członków organów spółki jest ograniczona. Oddział w Zjednoczonym Królestwie, zarejestrowany w Anglii i Walii pod numerem BR022122. Przyjmuje się, że spółka Elavon Financial Services DAC działająca pod nazwą Elavon Merchant Services posiada autoryzację i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii. Szczegóły dotyczące systemu tymczasowych zezwoleń, który umożliwia firmom z EOG prowadzenie działalności w Wielkiej Brytanii przez ograniczony okres czasu przy jednoczesnym ubieganiu się o pełne zezwolenie, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority).

6 Usługi, których dotyczy problem: