Urządzenia do punktów sprzedaży Elavon

Restart urządzenia kartowego z powodu zmiany czasu na letni.

Rozwiązany

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy urządzenie kartowe nie uruchomi się ponownie automatycznie, urządzenie kartowe musi zostać ponownie uruchomione przed podjęciem jakichkolwiek transakcji. Niezastosowanie się do tego wymogu spowoduje problemy transakcyjne, które będą wymagały ponownego przetworzenia tych transakcji.

W przypadku jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt:

POL (+48) 223 060 316
ENG (+44) 345 850 0195

Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Elavon.
Elavon Financial Services DAC. (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825, kapitał zakładowy. Elavon Financial Services Designated Activity Company 6.400.001,00 euro. Block F1, Cherrywood Business Park, Dublin 18, D18 W2X7, Irlandia. Spółka Elavon Financial Services DAC działająca pod nazwą Elavon Merchant Services podlega regulacjom Centralnego Banku Irlandii.
Elavon Financial Services DAC. Spółka zarejestrowana w Irlandii w Urzędzie Rejestrowym. Odpowiedzialność członków organów spółki jest ograniczona. Oddział w Zjednoczonym Królestwie, zarejestrowany w Anglii i Walii pod numerem BR022122. Przyjmuje się, że spółka Elavon Financial Services DAC działająca pod nazwą Elavon Merchant Services posiada autoryzację i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii. Szczegóły dotyczące systemu tymczasowych zezwoleń, który umożliwia firmom z EOG prowadzenie działalności w Wielkiej Brytanii przez ograniczony okres czasu przy jednoczesnym ubieganiu się o pełne zezwolenie, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority).

Zaktualizowana wersja

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy urządzenie kartowe nie uruchomi się ponownie automatycznie, urządzenie kartowe musi zostać ponownie uruchomione przed podjęciem jakichkolwiek transakcji. Niezastosowanie się do tego wymogu spowoduje problemy transakcyjne, które będą wymagały ponownego przetworzenia tych transakcji.

W przypadku jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt:

POL (+48) 223 060 316
ENG (+44) 345 850 0195

Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Elavon.
Elavon Financial Services DAC. (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825, kapitał zakładowy. Elavon Financial Services Designated Activity Company 6.400.001,00 euro. Block F1, Cherrywood Business Park, Dublin 18, D18 W2X7, Irlandia. Spółka Elavon Financial Services DAC działająca pod nazwą Elavon Merchant Services podlega regulacjom Centralnego Banku Irlandii.
Elavon Financial Services DAC. Spółka zarejestrowana w Irlandii w Urzędzie Rejestrowym. Odpowiedzialność członków organów spółki jest ograniczona. Oddział w Zjednoczonym Królestwie, zarejestrowany w Anglii i Walii pod numerem BR022122. Przyjmuje się, że spółka Elavon Financial Services DAC działająca pod nazwą Elavon Merchant Services posiada autoryzację i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii. Szczegóły dotyczące systemu tymczasowych zezwoleń, który umożliwia firmom z EOG prowadzenie działalności w Wielkiej Brytanii przez ograniczony okres czasu przy jednoczesnym ubieganiu się o pełne zezwolenie, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority).

Prace konserwacyjne

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy urządzenie kartowe nie uruchomi się ponownie automatycznie, urządzenie kartowe musi zostać ponownie uruchomione przed podjęciem jakichkolwiek transakcji. Niezastosowanie się do tego wymogu spowoduje problemy transakcyjne, które będą wymagały ponownego przetworzenia tych transakcji.

W przypadku jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt:

POL (+48) 223 060 316
ENG (+44) 345 850 0195

Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Elavon.
Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825, kapitał zakładowy Elavon Financial Services Designated Activity Company 6.400.001,00 euro. Elavon Financial Services DAC prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Elavon Merchant Services i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii.
Elavon Financial Services DAC. Spółka zarejestrowana w Irlandii w Urzędzie Rejestrowym. Odpowiedzialność członków organów spółki jest ograniczona. Oddział w Zjednoczonym Królestwie, zarejestrowany w Anglii i Walii pod numerem BR022122. Przyjmuje się, że spółka Elavon Financial Services DAC działająca pod nazwą Elavon Merchant Services posiada autoryzację i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii. Szczegóły dotyczące systemu tymczasowych zezwoleń, który umożliwia firmom z EOG prowadzenie działalności w Wielkiej Brytanii przez ograniczony okres czasu przy jednoczesnym ubieganiu się o pełne zezwolenie, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority).