Ogólna obsługa techniczna

Kwartalna Konserwacja Systemów

Zakończone
Rozwiązany

W nawiązaniu do naszego poprzedniego komunikatu możemy potwierdzić, że zaplanowana konserwacja została ukończona. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy, prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia.
Dane kontaktowe działu wsparcia: DO POTWIERDZENIA

<p style=”“font-size:10px”“>Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Elavon.


Elavon Financial Services DAC. (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825, kapitał zakładowy. Elavon Financial Services Designated Activity Company 6.400.001,00 euro. Block F1, Cherrywood Business Park, Dublin 18, D18 W2X7, Irlandia. Spółka Elavon Financial Services DAC działająca pod nazwą Elavon Merchant Services podlega regulacjom Centralnego Banku Irlandii.


Elavon Financial Services DAC. Spółka zarejestrowana w Irlandii w Urzędzie Rejestrowym. Odpowiedzialność członków organów spółki jest ograniczona. Oddział w Zjednoczonym Królestwie, zarejestrowany w Anglii i Walii pod numerem BR022122. Przyjmuje się, że spółka Elavon Financial Services DAC działająca pod nazwą Elavon Merchant Services posiada autoryzację i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii. Szczegóły dotyczące systemu tymczasowych zezwoleń, który umożliwia firmom z EOG prowadzenie działalności w Wielkiej Brytanii przez ograniczony okres czasu przy jednoczesnym ubieganiu się o pełne zezwolenie, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority).</p>

Rozpoczęte
Zaktualizowana wersja

Dotknięte usługi:

Wydarzenia związane z pracami konserwacyjnymi / Ogólna obsługa techniczna

Informujemy, że przełożyliśmy Kwartalna Konserwacja Systemów w naszych systemach na 09/11/23, 08:00 UTC. Szacuje się, że to ćwiczenie może potrwać do 8 godzin. Nie spodziewamy się żadnego wpływu na usługę w tym czasie, a zespoły techniczne będą monitorować jej działanie przez cały ten czas.

W przypadku jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt:

POL (+48) 223 060 316
ENG (+44) 345 850 0195

Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Elavon.
Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825, kapitał zakładowy Elavon Financial Services Designated Activity Company 6.400.001,00 euro. Elavon Financial Services DAC prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Elavon Merchant Services i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii.
Elavon Financial Services DAC. Spółka zarejestrowana w Irlandii w Urzędzie Rejestrowym. Odpowiedzialność członków organów spółki jest ograniczona. Oddział w Zjednoczonym Królestwie, zarejestrowany w Anglii i Walii pod numerem BR022122. Przyjmuje się, że spółka Elavon Financial Services DAC działająca pod nazwą Elavon Merchant Services posiada autoryzację i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii. Szczegóły dotyczące systemu tymczasowych zezwoleń, który umożliwia firmom z EOG prowadzenie działalności w Wielkiej Brytanii przez ograniczony okres czasu przy jednoczesnym ubieganiu się o pełne zezwolenie, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority).

Planowana prace konserwacyjne

Informujemy, że w dniu 4 listopada 2023 r. firma Elavon przeprowadzi kwartalne ćwiczenie odzyskiwania systemów po awarii. Szacuje się, że ćwiczenie to może potrwać do 8 godzin. Nie spodziewamy się żadnego wpływu na usługę w tym czasie, a zespoły techniczne będą monitorować jej działanie przez cały ten czas.

W przypadku jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt:

POL (+48) 223 060 316
ENG (+44) 345 850 0195

Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Elavon.


Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825, kapitał zakładowy Elavon Financial Services Designated Activity Company 6.400.001,00 euro.
Elavon Financial Services DAC prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Elavon Merchant Services i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii.


Elavon Financial Services DAC. Spółka zarejestrowana w Irlandii w Urzędzie Rejestrowym. Odpowiedzialność członków organów spółki jest ograniczona. Oddział w Zjednoczonym Królestwie, zarejestrowany w Anglii i Walii pod numerem BR022122. Przyjmuje się, że spółka Elavon Financial Services DAC działająca pod nazwą Elavon Merchant Services posiada autoryzację i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii. Szczegóły dotyczące systemu tymczasowych zezwoleń, który umożliwia firmom z EOG prowadzenie działalności w Wielkiej Brytanii przez ograniczony okres czasu przy jednoczesnym ubieganiu się o pełne zezwolenie, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority).