Obsługa Faster Payments w Wielkiej Brytanii

Wewnętrzne i zewnętrzne problemy mające wpływ na wypłaty dla klientów Faster Payments w Wielkiej Brytanii.

Historia niedawnych działań

Ostatnio nic się nie wydarzyło.